О НАМА

Фондација Дејан Пандуровић је недобитна, невладина организација,
основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних
циљева утврђених оснивачким актом.

Мисија Фондације:
Наша мисија јесте неговање традиције српског ваздухопловства и сећање на жртве и витезове српског неба. Идеја је да лет у вечност буде њихова борба за безбедно и сигурно небо а не трагичан чин. Напори који улажемо имају за циљ да се такве и сличне катастрофе више не понове и никада забораве.


Циљеви фондације:

  • Неговање сећања на лик и дело пилота капетана авијације Војске Србије – Дејана Пандуровића;
  • Пружање помоћи и подршке члановима његове уже и шире породице и члановима породица погинулих или тешко повређених пилота, летача и осталих припадника Војске Србије у ваздухопловним и другим несрећама, у складу са могућностима;
  • Подизање нивоа безбедносне културе у свим сегментима система безбедности летења, као и промоција предиктивних и проактивних мера за унапређење безбедности летења у српском ваздухопловству;


Миодраг Крстић -Оснивач (пилот)
Ненад Миловановић -Управитељ (пилот)

Управни одбор:
Никола Станковић -Председник УО (пилот)
Небојша Радојковић (пилот)
Миодраг Крстић (пилот)