СТРУЧНИ РАДОВИ

Завршни радови:
1. Ехат Горанић (2016), Анализа удеса ваздухоплова у фази полетања, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.
2. Јелена Радосављевић (2016), Људски фактор у превенцији удеса аздухоплова, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.
3. Лидија Томић (2018), Управљање безбедносним подацима у ваздушном саобраћају, Саобраћајни факултет.

Мастер радови:
1. Александра Ђорђевић (2014), Стратегије и мере за ублажавање ризика од удара птица у ваздухоплов, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.
2. Ненад Раичевић (2014), Операције трагања и спасавања у ваздушном саобраћају, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.
3. Небојша Радојковић (2017), Регистратори параметара лета у истрази мешовитог удеса у ваздушном простору Републике Србије, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.
4. Марко Мишчевић (2018), Утицај беспилотних ваздухоплова на безбедност у цивилном ваздушном саобраћају, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.

Радови објављени у часописима националног значаја:
1. Србољуб Маринковић, Александар Дреновац (2015), Утицај људског фактора у војном ваздухопловнотехничком одржавању, Војнотехнички гласник.
2. Чокорило О. (2010), Безбедносне процедуре у случају радњи незаконитог ометања почињених на ваздухоплову, Безбедност.
3. Нешић В. (2017), Симулација у процесу руковођења летењем у РВ и ПВО, Нови гласник.
4. Ђорђевић А., Чавка И., Чокорило О. (2014), Анализа и превенција удара птица у ваздухоплов, ТЕХНИКА, Саобраћај.

Радови објављени у часописима међународног значаја:
1. Čavka I., Čokorilo O., Vasov Lj. (2016). Energy Efficiency in Aircraft Cabin Environment: Safety and Design. Energy and Buildings.
2. Nešić, A., Čokorilo, O., Steiner, S. (2017). Aircraft repair and withdrawal costs generated by bird collision with the windshield. PROMET – Traffic&Transportation.
3. Moretti, L., Di Mascio, P., Nichele, S., Cokorilo, O. 2018. Runway veer-off accidents: Quantitative Risk Assessment and Risk Reduction Measures, Safety Science.