ФОНДАЦИЈА

 

Фондација Дејан Пандуровић је недобитна, невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом. Фондација је уписана у АПР, односно у регистар задужбина и фондација  у Београду 28.03.2018. године. Оснивачи Фондације су Дејанове колеге, класићи и пријатељи. Фондација је основана уз сагласност породице Пандуровић.

 


 

Фондација је за релативно кратко време стекла круг одабраних пријатеља који је на различите начине подржавају и помажу  у остваривању  циљева. Под пријатељима подразумевамо све оне људе добре воље који су уз нас и то: сталне донаторе, донаторе, физичка и правна лица који кроз своје услуге, помоћ, новчана средства и све друге видове помоћи стоје уз Фондацију.


 

Циљеви фондације су следећи:

 • Неговање сећања на лик и дело пилота капетана авијације Војске Србије – Дејана Пандуровића;
 • Пружање помоћи и подршке члановима његове уже и шире породице и члановима породица погинулих или тешко повређених пилота, летача и осталих припадника Војске Србије у ваздухопловним и другим несрећама, у складу са могућностима;
 • Подизање нивоа безбедносне културе у свим сегментима система безбедности летења, као и промоција предиктивних и проактивних мера за унапређење безбедности летења у српском ваздухопловству;
 • Остваривање сарадње са образовним институцијама у земљи и иностранству на свим нивоима образовања;
 • Промовисање позитивних вредности и спортског духа код деце и омладине;
 • Промовисање аматерског спорта;
 • Остваривање сарадње са другим органима и организацијама у земљи и иностранству сличног интересовања као Фондација.

 


 

Фондација остварује своје циљеве кроз различите активности, а нарочито:

 • Прикупљањем донација, новчаних и других средстава;
 • Обележавањем годишњице од ваздухопловног удеса авиона Г-4 на прикладан начин у складу са одлуком управног одбора;
 • Организацијом активности ” Меморијал Дејан Пандуровић ”;
 • Организацијом семинара из области безбедности летења;
 • Објављивањем књига и других публикација са темама које се односе на неговање традиције српског ваздухопловства, у складу са позитивним вредностима које промовише Фондација;
 • Сарадњом са научним институцијама, универзитетима и школама у земљи и иностранству;
 • Сарадњом са стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве сличном делатношћу као Фондација.

 


 

Надамо се да ће идеја која је заживела и коју ће Фондација  засигурно неговати, бити препозната и од стране ширег аудиторијума, како појединаца добре воље, тако и друштвено одговорних институција, чија је помоћ и подршка веома значајна у остваривању циљева Фондације.

 

Фондација Дејан Пандуровић

 

Постаните донатор

 

Статут фондације

 

Top