Стручни радови

 

 

Завршни радови:


 Лидија Томић, Београд (2018), Управљање безбедносним подацима у ваздушном саобраћају, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду;

Јелена Радосављевић, Београд (2016), Људски фактор у превенцији удеса ваздухоплова, Саобраћајни фаукултет, Универзитет у Београду;

 

Мастер радови:


Небојша Радојковић, Београд (2017), Регистратори параметара лета у истрази мешовитог удеса у ваздушном простору Р.Србије, Саобраћајни факултет , Универзитет у Београду;

Александра Ђорђевић, Београд (2014), Стратегије и мере за ублажавање ризика од удара птица у ваздухоплов, Саобраћајни фаукултет, Универзитет у Београду;

 

Радови објављени у часописима националног значаја:


Владан Нешић, Београд (2017), Симулација у процесу руковођења летењем у РВ и ПВО, Нови гласник;

Оља Чокорило, Београд (2010), Безбедносне процедуре у случају радњи незаконитог ометања почињених на ваздухоплову, Безбедност;

 

Радови објављени у часописима мећународног значаја:


Moretti L., Di Mascio P., Nichele S., Čokorilo O. (2018), Runway veer-off accidents Quantitative Risk Assessment and Risk Reduction measures, Safety science;

Čavka I., Čokorilo O., Vasov Lj. (2016), Energy Efficiency in Aircraft Cabin Environment Safety and Design, Energy and Buildings.

Top